فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

مقاله عوامل تعیین کننده رضایت از زندگی مردم منشاء مکزیک

مقاله عوامل تعیین کننده رضایت از زندگی مردم منشاء مکزیک موضوع انگلیسی:Condicionantes de la satisfacción con la vida de los pueblos originarios en México زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:10 سال انتشار:2017

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله باکتریهای گرم منفی مقاوم به کلستین در عربستان

مقاله باکتریهای گرم منفی مقاوم به کلستین در عربستان موضوع انگلیسی:Colistin-resistant Gram-negative bacteria in Saudi Arabia زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:5 سال انتشار:2021

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله توسعه مدل و اعتبارسنجی خارجی مطالعه

مقاله توسعه مدل و اعتبارسنجی خارجی مطالعه موضوع انگلیسی:Clinically relevant deep learning for detection and quantification of geographic atrophy from optical coherence tomography زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:11 سال انتشار:2021

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله محاسبه ذهنی در کودکان و ارتباط آن با توانایی های شناختی

مقاله محاسبه ذهنی در کودکان و ارتباط آن با توانایی های شناختی موضوع انگلیسی:Cálculo mental en ninos ˜ y su relación con habilidades cognitivas زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:9 سال انتشار:2017

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تنوع شیمیایی در اسانس های جدا شده از ریشه ، ساقه ، برگ و گلهای سه گونه روتا که در مراکش

مقاله تنوع شیمیایی در اسانس های جدا شده از ریشه ، ساقه ، برگ و گلهای سه گونه روتا که در مراکش موضوع انگلیسی:Chemical variability in essential oils isolated from roots, stems, leaves and flowers of three Ruta species growing in Morocco زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:6 سال انتشار:2021

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مطالعه ای در مورد استفاده از رمزگذارهای خودکار عمیق برای دوتایی نامتعادل طبقه بندی

مقاله مطالعه ای در مورد استفاده از رمزگذارهای خودکار عمیق برای دوتایی نامتعادل طبقه بندی موضوع انگلیسی:A study on using deep autoencoders for imbalanced binary classification زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:10 سال انتشار:2021

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ارتباط بین میکروسیرکولاسیون روده سروزی و فشار خون در طول جراحی بزرگ شکم

مقاله ارتباط بین میکروسیرکولاسیون روده سروزی و فشار خون در طول جراحی بزرگ شکم موضوع انگلیسی:Association between serosal intestinal microcirculation and blood pressure during major abdominal surgery زبان: انگلیسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:6 سال انتشار:2021

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تصفیه آب به روش اسمز معکوس

در این دو فایل word و power point به معرفی تصفیه آب از روش اسمز معکوس پرداخته می شود

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مراحل تصفیه آب

در این فایل word و powerpoint به معرفی خصوصیات آب آشامیدنی و تاریخچه تصفیه آب و به طور جزئی مراحل و نحوه تصفیه آب پرداخته می شود.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی